Kan det vara värre än att göra skola av ett garveri?

Hohög_7

Det här är Hohögs gamla skola vid Västra Skrävlingevägen i Husie i Malmö. Den används numer som träffpunkt för olika sorters seniorverksamhet. Skolan var annars igång som sådan från 1920 till 1981, du som har minnen från den får gärna höra av dig! Husie köpte in fastigheten 1917 och gjorde om den till skolhus och vad man också gjorde samma år som undervisningen började här var att köpa in den tomt vi ser på bilden framför skolhuset. Dessa tusen kvadratmeter inhandlades enligt Helge Andersson, vår fina hembygdsforskare, som läst protokollet från kyrkostämman och citerar ur det i sin artikel i Elbogen för 1988, för att: “förhindra att området komme i främmande händer och användes i för skolan skadligt syfte.”.

Det lockar att fundera på vad kyrkostämman i Husie, som bestämde om skolfrågor före inkorporeringen med Malmö 1935, menade med “skadligt syfte”. För vad kunde vara värre än att sätta barn i skola i ett hus som innan tjänstgjort som garveri. Garveri alltså! Vad kunde vara en giftigare miljö att vistas i även om verksamheten var nerlagd sedan en tid tillbaka. Eller?

This entry was posted in Malmö, Miljö and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s