Orkidébarn och epi-genetik

Maskrosbarn har man ju hört talas om, ungar som växer upp utan men trots stora brister av både det ena och det andra som behövs för att vi ska må bra som individer. Men orkidébarn? Lone Frank skriver om dem i Mina vackra gener, bokförlaget Fri Tanke, utgiven 2012. Arvsmassan kan vara hopsatt till att göra oss mer eller mindre mottagliga för såväl negativ miljöpåverkan som positiv. Orkidébarn har känsliga psyken och kan bli rejält tilltufsade av psykosociala orsaker, men den andra sidan av känsligheten, öppenheten mot omgivningen, åstadkommer dock att de kan blomma (sic!) upp rejält av bara lite bekräftelse och klara sig utmärkt trots allt, därav namnet. De mer hårdhudade maskrosbarnen svarar däremot inte alls lika bra på motsvarande support. Säger sig självt egentligen, men det är fint att läsa om att forskningen stöder den intuitiva tanken att det alltid finns två sidor av ett problem. Att vara så kallat överkänslig kan vara en tillgång också!

Förr sa man arv eller miljö och bråkade om vad som var viktigast. Arvet stod för det oföränderliga medan miljön var den dynamiska potentialen. Lone Frank visar på att forskningen nu är inne på att inte längre skilja mellan arv och miljö på gammalt traditionellt vis; det vi ärver av genetiskt baserade möjligheter kan både aktiveras av miljöorsaker som gå tillbaka. Epi-genetiken visar på hur miljön använder respektive inte använder arvet och hur det senare kan förändras.

Lone Frank som är dansk vetenskapsjournalist företar en resa jorden runt för att kartlägga sina egna gener och få förklarat vad svaren betyder. En spännande odyssé som introducerar läsaren i den nya genetiken och som gör det på enkel och underhållande prosa. Samtidigt ges en inblick i de samhälleliga konsekvenserna av möjligheten till genetisk kartläggning. Ett perspektiv på gott och ont det också…

This entry was posted in Kultur. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s