Statistik drar mattan undan fötterna på att rättvisa är bättre

När jag tipsas om en bok med följande titel utgår jag från en bekräftande föreställning: Blir vi sjuka av inkomstskillnader? En introduktion till sambanden mellan inkomst, ojämlikhet och hälsa. Andreas Bergh, Therese Nilsson och Daniel Waldenström, Studentlitteratur 2012. Jag tror jag ska få lära mig mer om de samband jag tar för självklart är fallet. Men tji får jag. En mycket förvirrande upplevelse att ju mer jag läser desto mer blir jag varse att ett bakgrundssammanhang träder fram och löses upp i tomma intet. Fakta var fördomar som inte kan fås att vara sanna i någon mening. Var har vi fått det här ifrån? Att det är sämre för hälsan att leva i ett ojämlikt samhälle? Och att det bara inte kan vara den välbärgade som far mest illa…

Det är bekräftat att hälsa hänger ihop med egen samhällsstatus, men vad som är orsak och verkan är inte utrett. Se Den orättvisa hälsan, Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängdsom jag skrivit om här på bloggen. I den boken fann jag fördomar i beskrivandet av vem som hade resurser och vem som bara var ett offer, etc. Men i den här nya, se ovan, finner jag mina egna fördomar istället. 🙂 Och det är jobbigt. För ett rättvist och jämlikt samhälle borde skapa mer hälsa och lycka än ett orättvist och ojämlikt dito. Varför ska vi annars sträva mot det förra? Och om inte rättvisa är bättre än orättvisa ur alla aspekter faller inte lag och moral samman då?

En jobbig läsning med andra ord, och Blir vi sjuka av inkomstskillnader är en riktigt krånglig bok att ta sig genom för den som inte är statistiker heller. Men den ger en bra introduktion och inblick i de fällor och felslut som försåtligt illa hanterad statistik kan ta en till. Och det är tyvärr väldigt bra att känna till och vara medveten om när nu statistik åberopas som främsta argument för att bekräfta andra “ovedersägliga” sanningar som det här med växthusklimatet…

This entry was posted in Kultur. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s