I spåren av oss själva

Om fåglars sinnen och anpassningsförmåga lyder undertiteln till praktverket Att överleva dagen av Brutus Östling, foto, och Susanne Åkesson, text (Symposium, 2009). Hänförande bilder följs av kortfattad sakprosa om hur det står till med fåglarnas fysiologi. Varför  skarven är så blöt, vad  ugglornas konkava former runt ögonen kan tjäna till och hur flyttfåglar kan nermontera sina inre organ inför den långa färden är bara tre fascinerande ämnen som lättsamt avhandlas. Storögt måste man vända blad och se och läsa mer.
Werner Aspenström citeras på försättsbladet i dikten Gråsparven: “Den har ett stort projekt på gång: leva en dag till och en natt till/ och en dag till…”
Och Susanne Åkesson tar upp tråden om anpassningens turer genom att understundom inflika något om arternas utveckling och Darwins teori om densamma. Det leder osökt över till vetenskapsteoretikern Birgitta Forsman som fokuserar på ämnet i Arvet från Darwin; religion, människa, moral (Fri Tanke Förlag, 2009). En utmärkt bredvidläsningsbok till den förstnämnda.
Birgitta Forsman berättar om 22-åringen som medföljde forskningsfartyget Beagle på en jordenruntresa under första halvan av 1800-talet och som gjorde  iakttagelser om det djurliv han stötte på under färden. Darwin förfärades samtidigt över slaveriet och andra vidrigheter människor gjorde sig skyldiga till mot djur eller människor vilket han kom att bli vittne till under resan. Som utrotningen av tasmanierna.
Med Darwins upptäckter och teori drogs mattan bort under “och:et” i inte bara “djur och människor” utan även i begreppet “kropp och själ” – men det ville samtiden inte veta av. Knappt vi heller. Fortfarande lever uttrycken kvar som om de stod för naturvetenskapliga och vederhäftiga begrepp. Birgitta Forsman suckar här över hur religion förhindrat moralens utveckling och vilka neandertalare vi fortfarande är i det avseendet. Hennes bok gör dock frejdigt upp med mytbildningar i ämnet och med hjälp av Darwin rensar hon rören och lite till. 
Det häpnadsväckande är så klart inte vad Birgitta Forsman skriver utan att vanföreställningarna fortfarande struttar omkring i världen och fjädrar sig på bekostnad av samhällsutveckling och moralsyn.
Arvet från Darwin är en lättsam introduktion till moralfilosofi, speciellt som Forsman skriver lite om mycket vilket gör att det kan behövas en annan strukturering av ämnet för att komma vidare. Ett tips är de böcker av James Rachel hon flitigt använder sig av: The Elements of Moral Philosophy och Created from Animals.

This entry was posted in Kultur and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to I spåren av oss själva

 1. Tant Greta says:

  Nu du, har du lyckats väcka min nyfikenhet och lust att läsa just den boken. TACK! Åter en bok på min lista när jag kommer hem.

 2. Gunnar says:

  Hej Anna-Mi,
  Intressant och tänkvärt, jag gillade det där om gråsparvens projekt.
  En petitess kanske, men båten hette Beagle, inte Beaver.

  Det finns massor av intressanta saker att fundera på kring fåglar.
  Varför sjunger alla fåglar i en biotop ren i förhållande till varandra?
  Man hör aldrig en falsk samklang i parken en sommardag t ex.
  fågarna kan ju inte ha så mycket att säga varandra över artgränsen.
  Om en koltrasthanne upptäcker en annan koltrasthanne i sitt revir stämmer han upp en för oss vacker melodi, men som egentligen förstås betyder “stick eller du får stryk!” Det angår ju inte blåmesarna eller ringduvan.
  Ändå ligger alla meddelanden som utväxlas i harmonisk samklang.
  Koltrastsång och rödhakesång skulle kunna vara hur falska som helst i förhållande till varandra, signalsystemen skulle ju funka ändå.
  Sannolikheten talar för att det borde låta falskt. Det finns massor med disharmoniska kombinationer av svängningar per sekund, men bara några få, exakta, som klingar rent. Något att fundera på.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s