Lördagspromenad 3 april 2010

Inte en unge i hela Bulltoftaparken! Men jag hör dem från Risebergas parkgränsande radhustomter: De hoppar upp och ner på sina nätinhägnade studsmattor. Som fåglar i bur…

This entry was posted in Lördagspromenad and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s