Vatten och vetande 9

Livsmedelsverket säger i dag ett epost till mig: 
“Vad gäller dosering av tvättmedel är det en miljöfråga som rimligen borde hanteras av Naturvårdsverket.”
Så då får jag väl låta frågan gå vidare till det verket istället om att kan det inte införas en vettig struktur och allmängiltig standard som alla aktörer måste hålla sig till när det gäller hur vattenhårdheten indelas. Det här i syfte att underlätta för konsumenten att fatta hur mycket tvättmedel som behövs. Livsmedelsverket har ju en standard, men den följs inte av alla vilket det verket tydligen inte tycker är deras bord att följa upp…

This entry was posted in Miljö and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s