Lördagspromenad 6 juni 2009

näckrosorNu blommar näckrosorna i dammen till Södra Sallerups prästgård. Här i östra Malmö samsas åkermark, backlandskap, uråldriga byar, motorvägar och ny bebyggelse i, skulle jag vilja säga: harmoni. Och ett hot mot detta är förhoppningsvis undanröjt genom det beslut stadsdelsfullmäktige tog i förra veckan. Husie stdfm (orkar inte skriva ut, men du fattar) sa nej till Stadsbyggnadskontorets förslag att den mark Kvarnby Golfklubb disponerar kan övergå till att bli tomtmark och bebyggas.

Stadsbyggnadskontoret har tre alternativ till hur stan ska kunna härbärgera en växande befolkningsmängd: förtätning av innerstan och hamnområden, tillväxt i ytterområdena eller en  kombination av de två första där stan växer 1/3 utåt och 2/3 inåt. Förtätning av innerstan skulle utföras genom a) omvandling av småhus och (obs!) koloniområde till flerbostadsområden, b) förtätning genom att vindar görs om till lägenheter och att hus byggs in i till exempel glesare byggnationer i miljonprogrammets områden och c) överdäckning av spårområden och vägområden. Tillväxten utåt skulle i huvudsak ske söderut, men även ett konkret utpekande av golfklubbens område i Kvarnby finns med.

Fi donc, tänkte jag och plitade ihop ett brev till Husie stdsfm där jag undrade hur de ställde sig. Jag skrev, som jag gjort på bloggen tidigare (med bild), att jag själv varken spelade golf eller kunde tänka mig att göra det, men att jag är tacksam för att golfklubben finns där den finns eftersom den håller det kulturhistoriskt värdefulla backlandskapet öppet. Den sistnämnda tjusiga formuleringen har jag snott mer eller mindre rakt av. Från Stadsbyggnadskontoret… Det var inför projekteringen av Yttre Ringvägen som det i den stadsplanen angavs hur viktigt det var att bevara bla, bla, bla. 🙂

Är ni helt historielösa var därför den fråga jag dristade mig att ställa till Bertil Johansson, enhetschef på Stadsbyggnadskontoret, som i likhet med mig inställde sig till stadsdelsfullmäktigemötet den 27 maj. Han gick då igenom Stadsbyggnadskontorets Dialog-pm 2009:1  Hur kan Malmö växa – hållbart? Bertil johanssons svar var att villkoren förändrats och att staden nu behövde utrymme för att växa och i det perspektivet kunde man tänka sig flytta på golfklubben för att bebygga marken.

Det var ett mycket intressant stdfm-möte och det är klart det kändes kanon att mötet beslöt i enlighet med mitt, som det heter, medborgarförslag: att det är viktigt med grönytor inom staden i allmänhet och att den mark ärendet handlar om är en del av ett kulturlandskap som inte bör bebyggas.

Nu gäller det att hålla ställningarna!

Det här var mitt andra stdfm-bevistande sedan jag flyttade till Kvarnby för 18 år sedan och den här gången var jag ensam besökare. Det är skämmigt att inte bättre ta tillvara på att vi lever i en demokrati, jag ska försöka bättra mig! Och du, när gick du senast på ett fullmäktigemöte…

This entry was posted in Lördagspromenad, Malmö and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s