Tag Archives: Kvarnby Golfklubb

Lördagspromenad 5 december 2009

 Inte en golfspelare i sikte, fastän det bara är rått ute. Det brukar bara vara ymnigt snöfall som håller dem borta annars. Kvarnby golfbana böljar sig över Romeleåsens allra västligaste slut.    Så var vi vid vattenhålet igen: grundvattenblänket vid … Continue reading

Posted in Bilder, Lördagspromenad | Tagged , , | Leave a comment

Lördagspromenad 6 juni 2009

Nu blommar näckrosorna i dammen till Södra Sallerups prästgård. Här i östra Malmö samsas åkermark, backlandskap, uråldriga byar, motorvägar och ny bebyggelse i, skulle jag vilja säga: harmoni. Och ett hot mot detta är förhoppningsvis undanröjt genom det beslut stadsdelsfullmäktige … Continue reading

Posted in Lördagspromenad, Malmö | Tagged , , | Leave a comment