Skånemejerier svarar om mjölkproduktionen

“Vår verksamhet bedrivs i Skåne”, skriver Skånemejeriers informationschef Birgitta Hultberg-Olsson i ett e-post till mig, “där våra bönder har sina företag och därmed bidrar till vårt vackra skånska öppna landskap.
Våra mejerier, som också de ligger i Skåne sysselsätter ca 600 medarbetare.
Vi hoppas att debatten även handlar om arbetstillfällen, kultur och tradition. Men med vårt svar, kanske vi även kommer att kunna bevisa att vi också lever upp till ordet närproducerat.”

Jag återger här svaret i något förkortat skick, samlat kring de frågor jag ställde.

 Var finns era mjölkproducenter?
Totalt har vi just nu 628 mjölkbönder. Merparten (563 stycken) av dem bor och utövar sin verksamhet i Skåne. 55 av våra mjölkgårdar finns i Ljungby samt 10 i Halland. De flesta gårdar ligger i det så kallade ”mjölkbältet”, som sträcker sig från Simrishamn och diagonalt över Skåne upp mot väster till Bjärehalvön, och sedan lite uppåt mot Kristianstad.

Var finns era mejerier?
Våra mejerier finns i Kristianstad, Lunnarp och Malmö. Men det är bara Malmö och Kristianstad som väger in mjölk. Transporterna sker via uppsamlingsplatser in till mottagande mejeri. Vi försöker optimera transporterna med tanke på miljön.

I Malmö produceras all dryckesmjölk samt gräddprodukter och syrade produkter som filmjölk och yoghurt. I snitt tar mejeriet i Malmö emot ungefär 678 000 kg mjölk om dagen.

Verksamheten på mejeriet i Kristianstad omfattar enbart ost. Årligen producerar våra 65 medarbetare 11 500 ton hårdost för den svenska marknaden, men även för export till Danmark, Finland och USA.

Lunnarpsmejeriet är en kärningscentral till de många små mejerierna på Österlen.Alla produkter som innehåller frukt tillverkas här, till exempel yoghurt,juice och ProViva. Varje vecka tillverkas 500 000 liter ProViva. I Lunnarp tillverkas även gräddfil, crème fraiche och grädde samt industriprodukter som kondensmjölk.

Var finns kunderna?
Merparten av våra kunder finns i regionen runt Malmö, Lund och upp mot Helsingborg på den västra sidan av Skåne. Det är således inte särskilt långa avstånd mellan bonde, mejeri och konsument. Vi har en genomsnittsradie på ca tio mil, vilket vi är stolta över. I jämförelse med flera andra svenska mejeriföretag har vi korta transporter in till mejerierna. Eftersom dessutom merparten av konsumenterna bor i och i närheten av Malmö, blir således transporterna ut till butikerna inte så omfattande då vårt största mejeri, som producerar färsk mjölk, ligger just i Malmö. Tittar man till mängden mjölk som produceras i Skåne kan man se en stor andel stannar inom regionen.

Hur transporteras mjölken? 
Skånemejerier i Malmö har medverkat i EU-projektet Civitas SMILE tillsammans med flera andra städer i Europa. Vår uppgift var att reducera miljöbelastningen från transporterna till kunderna. Under de år projektet pågått har vi bytt ut tio dieseldrivna fordon mot gasdrivna fordon med CO2 i kylaggregaten. Sammanlagt har vi fler än 20 stycken bilar med gasdrift i flera städer runtom i Skåne. Chaufförerna har samtidigt utbildats i ”Heavy Eco Driving”; sparsam körning. För att ytterligare minska påverkan från transporterna arbetar vi kontinuerligt med fyllnadsgrader och ruttplanering vid avdelningarna för insamling av mjölk och distribution av produkter. Vårt mål är att köra med så fulla bilar som möjligt, så korta sträckor som möjligt.

Har ni några miljökrav på era vanliga (icke-ekologiska) mjölkproducenter?
Skånemejeriers konventionella bönder får inte använda kemiska bekämpningsmedel på vall och betesmark. Alla Skånemejeriers gårdar är certifierade enligt IP Sigill. IP Sigill är en långsiktig satsning för att driva utvecklingen av det svenska jordbruket mot ökad hållbarhet – världens renaste jordbruk.
Sedan 1997 gör alla gårdar en växtnäringsbalans för gård och produktion. Det har lett till minskade utsläpp av kväve, fosfor och ammoniak. Gödsel och foder analyseras för att optimera användningen.Vi använder klorfria disk- och bekämpningsmedel.

Samarbetet med ett mejeri i Gävle, hur ligger det till med det?
Vi köper inte längre någon färsk mjölk från Gefleortens mejeri.. Detta var en tillfällig lösning under hösten då vår egen produktion inte räckte till för efterfrågan. Just nu säljer vi vår egen ekologiska mjölk, producerad av Skånemejeriers bönder. Tillgången på mjölk är säsongsbaserad. På hösten kan brist uppstå, men på våren stiger produktionen. Just nu har vi mjölk så det räcker – och i höst kommer vi att producera mer ekologisk mjölk i egen regi.

Och med det avslutar Skånemejerier sitt svar till mig.

Försök till slutsats
Jomenvisst har Skånemejerier bevisat att de lever upp till begreppet närproducerat. Så när det gäller transporter vinner Skånemejerier över Arla genom att ha minst avstånd mellan producent-mejeri-konsument.
Samtidigt säger Arla att de utbyttjar befintliga flöden av kyltransporter för sin mjölk och skapar inga nya sådana och Coop berättar att de satsar på tågtransporter istället för lastbil  för sina leveranser.
När det gäller produktionsmetoder kontra miljöpåverkan betonar båda mejerierna att de arbetar utifrån riktlinjer om en miljöhållbar produktion med allt mer ekologiska varor.

Det verkar som att ifall debatten handlar om miljöpåverkan och att bevara det öppna skånska landskapet kan det bli dött lopp mellan de båda mejerierna, men handlar debatten om jobb och kronor och ören behöver man nog ta in andra parametrar också, vilket jag vill avstå från.

Kom gärna med synpunkter!

This entry was posted in Mat and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s