Slaget om mjölken – uppföljaren

I veckan var det presskonferens där Coop ville lägga saker tillrätta med anledning av att massmedia vinklat fakta så Coop inte längre tyckte det stämde. Många olika mediafenomen verkar just nu nöja sig med att om mejeriet heter Skånemejerier så är det det bästa för Skåne. Men Skånska Dagbladet sticker av och har en artikel idag om att Coop-chefen i Hässleholm berättar att Skånemejerier samarbetar med Gävleortens mejerier så all mjölk från den förstnämnda är inte skånsk. Bra att det finns åtminstone en dagstidning som vill ta reda på fakta!

Jag lägger i närmast kommande inlägg ut de uppföljande brev jag vänligen fått mig tillsänt från Arla respektive Coop. Den som läser kan se att det finns flera parametrar att ta hänsyn till. Var finns mejeriet? Hur går transporterna till?  Hur ser mjölkböndernas produktion ut klimatmässigt sett och vilka krav ställer mejeriet på dem?

Jag tänker fortsätta informationsinsamlingen med att bjuda in Skånemejeriet att kommentera inlägg och berätta om sin verksamhet ur de aspekter som tagits upp här. Spännande fortsättning, alltså! För det är inte alltid transporterna som står för de största miljökonsekvenserna. Absolut inte, det är en myt!

(Mina mjölk-inlägg har publicerats här i mars, du har dem även i kategorin Mat i listen till höger.)

This entry was posted in Mat and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s