Arla har skånska mjölkbönder!

Här nedan följer Arlas uppföljande brev till Kort från Kvarnby om Arlas mjölkproduktion kontra skånska intressen. Tag och läs! En mer komplex bild framträder, eller hur, än vad till exempel Sydsvenskan orkar gräva fram…

Arla, 9 mars 2009

Coops avtal med Arla ger Coop full frihet att handla hur mycket eller lite de vill av Arlas produkter precis som de kan sluta avtal med alla andra mejeriföretag. Arla ägs, precis som flera andra mejeriföretag, av svenska mjölkbönder. Det som skiljer oss från andra företag är att vi är större eftersom fler svenska mjölkbönder valt att vara med i Arla samt att vi också har danska medlemmar. Våra enda ambitioner är att ge så bra och intressanta produkter som möjligt till konsumenterna och att se till att våra medlemmar får de bästa förutsättningarna för att fortsätta sina verksamheter ute på gårdarna.

All mjölk och övriga mejeriprodukter som vi säljer i Sverige under vår röda Arla-ko är från svenska gårdar. Arla-kon är en garanti för det svenska och vi tillverkar alla våra produkter efter de gemensamma regler som gäller för hela mejeribranschen. Även de allra flesta av våra andra produkter är gjorda av svensk  mjölk, men vi har även en del danska mejeriprodukter som av tradition efterfrågats av svenska konsumenter sedan länge, t.ex delikatessostar under varumärkena Castello och Höng.

Vi har inte något mejeri i Skåne, men däremot många mjölkbönder och medlemmar som verkar i Skåne. Mjölken till de skånska butikerna kommer från mejeriet i Jönköping, Småland, som främst får sin mjölk från de sydligaste delarna av Sverige, däribland Skåne. Mjölken transporteras i det befintliga flödet av kyltransporter som varje dag kör livsmedel över hela Sverige. Det medför inga mertransporter alltså.

Mjölk-Sverige har varit regionalt uppdelat tills för några år sedan, och resultatet av att alla mejeriföretag nu börjar sälja sina produkter utanför sina traditionella områden (inte bara Arla, utan även Milko och Skånemejerier) leder till en konkurrens som kommer att gynna konsumenterna.

Vänligen,

Tobias Wåhlén
Chef externkommunikation
Arla Foods amba Corporate Communication

This entry was posted in Mat and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s