Coop satsar på Arla för miljön

Och här har vi det uppföljande brevet från Coop. Miljöfrågorna står i centrum. Ska bli spännande att se vad Skånemejerier hade haft att erbjuda Coop här? Jag skriver till Skånemejerier och frågar!

Coop, 10 mars 2009

Det jag skulle vilja förstärka i vårt (tidigare) svar är möjligen att många har fått uppfattningen att det bara är Landskapsmjölken som kommer att bli kvar av Milkos sortiment i Coops butiker. Det är fel. Ytterligare ett antal produkter från till exempel Skånemejerier i Skåne och Milko i Dalarna kommer att bli kvar. Vilka produkter som blir kvar går dock inte att säga ännu. Avgörande är de lokala förutsättningarna i respektive butik, både vad gäller utrymme i mejeriavdelningen och kundernas/medlemmarnas efterfrågan.

Och att vi på Coop arbetar med alla våra transporter, inte bara mejerileveranserna, för att minska vår miljöpåverkan, till exempel genom att välja tåg istället för lastbil på de långväga transporterna. I slutet av förra året tecknade Coop ett avtal med Green Cargo som innebär att 120 lastbilstansporter dagligen kommer att kunna tas bort från sträckan Helsingborg-Umeå. Koldioxidutsläppen kommer att minska med cirka 8 000 ton per år. Och Coop har tidigare skrivit på Näringslivets klimatupprop med målet att minska koldioxidutsläppen från den egna verksamheten med 30 procent senast 2020. Vi har med detta redan lyckas sänkta koldioxidutsläppen med 10 procent. när det gäller tåg samt utveckling av miljövänliga lastbilstransporter. Tillsammans med Arla kommer vi som sagt att göra allt som går för att göra transporterna så rationella och miljövänliga som möjligt.

Uppgörelsen med Arla är en bra affär som skapar ett bredare sortiment i mejeridiskarna och som har en bra grund i medlemsuppdraget i konsumentkooperationens verksamhetsidé att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

Med vänliga hälsningar
Coop Information

This entry was posted in Mat and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s