Minnen från Sveriges första koloniträdgårdar

Pildammskolonin var Sveriges första koloniträdgård, anlades 1895 mellan Pildammsvägen och själva pildammarna i södra Malmö. När sjukhuset behövde mer mark tog det över utrymmet 1945. Pildammsvägen hamnade inne på sjukhusområdet och heter idag Jan Waldenströms gata. Parallellt utanför sjukhusområdet löper den nya Pildammsvägen mellan sjukhus och Pildammsparken. De båda vägarna inramar det område där koloniträdgårdarna låg.

kolonin Så här kunde det se ut när malmöfamiljen tillskärare Jöns Wendel med fru Emma och sonen Sieward levde koloniliv under 1900-talets första decennium. Bilden är säkerligen tagen en söndag och kanske är det pappa Jöns som sytt sonens fina kläder. Kolonilotten var en kär täppa och otaliga bilder i familjealbumet visar hur den och området med tiden blev en alltmer prunkande grönskande idyll. Så länge det varade.

minnessten Idag finns en minnessten placerad på platsen. Gå in där det finns en öppning i häcken mellan sjukhus och Pildammsvägen ungefär mittför det gamla vattentornet. Gå längs gräsmattan på baksidan av husen där och se att på ett ställe är några små träd planterade och där står denna sten vars text knappt går att läsa, men skylten bredvid förklarar:

minnesskylt Alltid något. Sånt händer inte idag. Att samma år som vi river något anlitas en konstnär för att skapa ett minnesmärke!

This entry was posted in Malmö and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s