Så svarar partierna på frågan om framtiden för R&D

Den 25 januari epostade jag Sveriges riksdagspartier med anledning av att Riksdag&Departement riskerar läggas ner genom ett beslut i Riksdagsstyrelsen. Jag skrev följande:

Ovärdigt en rättsstat som Sverige om en gedigen och oumbärlig journalistisk bevakning av myndighetssverige ersätts av en så kallad webbsajt tillverkad av kommunikatörer. Det här verkar bli följden av ett sandlådekäbbel mellan partierna som inte tar minsta ansvar för vad det är de medverkar till: en nermontering av demokratin. Det här är helt sanslöst! För som tidningen själv twittrar:
@riksdagdep: R&D:s webb rod.se släcks när pappret läggs ner. Oberoende bevakning av regering, utredningar och EU försvinner.

Jag ville nu fråga “mina” lokala riksdagsledamöter hur de ställer sig till riksdagsstyrelsens förslag att lägga ner tidningen Riksdag&Departement.
Jag publicerar svaren i takt med att de förhoppningsvis flyter in.

Kopiera gärna texten ovan och eposta “dina” lokala riksdagsledamöter. Eller följ rådet från Hillevi Larsson nedan!

För det här är viktigt: en tidning som har det unika uppdraget att göra en oberoende granskning och rapportering av myndighetssverige bara måste få vara kvar!

Inkomna svar:

Folkpartiet, den 28/1:
Hej,
Jag tycker också att R &D är en bra informationskälla, men att Riksdagen inte har egna media är i en demokrati inte konstigt eftersom journalistiken ska vara fri från politiken. FP har försökt att verka för att tidningen skulle kunna säljas till t ex Dagens Samhälle för att ge den en stabil framtid och rätt miljö. Tyvärr stoppades detta av S, Mp och V.
M v h
Tina Acketoft, FP

Socialdemokraterna, den 28/1:
Hej!
Beslutet är fattat av Riksdagsstyrelsen och ligger nu på Konstitutionsutskottets bord, som i sin tur ska fatta beslut i frågan.
Vill du påverka så maila gärna ledamöterna i Konstitutionsutskottet.
http://www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/Konstitutionsutskottet/Ledamoter/
Vänliga hälsningar
Hillevi

Ytterligare ett svar från socialdemokraterna anlände den 31 mars, anonymt:

Riksdagsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 25 september 2013 beslutat att avbryta försäljningsprocessen för tidningen Riksdag & Departement och att inleda en process för att tidningen inte längre ska ges ut.
Vi socialdemokrater tycker det är viktigt att det finns lättillgänglig, kostnadsfri och relevant information om allt som händer i Sveriges Riksdag. Riksdag & Departement är en veckotidning i pappersformat som i nuvarande form inte har når ut tillräckligt brett. Vi är inte nöjda med det. För oss är det angeläget att allmänheten, väljare, journalister, lärare och opinionsbildare och andra med lätthet kan ta del av vad som händer i riksdagen. Vi vill därför istället titta på andra, mer moderna sätt att nå ut till en bredare publik.

Vi tycker inte att man kan sälja ut namnet ”Riksdag & Departement” till en privat aktör.

Vi kan hänvisa till talmannens kommentarer till riksdagsstyrelsens beslut den 25 september 2013 om tidningen Riksdag & Departement:
Det är naturligt att analys och granskning av riksdagens beslut sker av från riksdagen oberoende media.
Styrelsens beslut ska ses som ett led i den tekniska och mediala utvecklingen mot digitalisering. Den information och bevakning av beslut och aktiviteter i riksdagen som förmedlats via tidningen kan förmedlas på ett ännu effektivare sätt via det forum som redan finns för information, nämligen riksdagens webbplats. Dessutom ingår i beslutet att se över hur informationen på webbplatsen kan utvecklas.
Värdet på tidningen ligger främst i utgivningsbeviset och namnet. Den externa värdering som gjorts visar att värdet är ekonomiskt ringa jämfört med kostnaderna i samband med en försäljning. Styrelsen anser att det inte går att garantera namnet Riksdag & Departement i framtiden vid en försäljning till en ny ägare. Den samlade bedömningen blev således att det inte fanns tillräckliga skäl för att gå vidare med en försäljning.

Med vänlig hälsning
Socialdemokraterna
http://www.socialdemokraterna.se

This entry was posted in Journalistik och massmedia, Religion och politik and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s