Nästa steg för att protestera: skriva till Konstitutionsutskottet

Som du ser av mitt förra inlägg har bara två riksdagspartier svarat på min fråga hur de ställer sig till den eventuella nerläggningen av Riksdag & Departement. Därför skrev jag nu till Konstitutionsutskottet; jag skickade ett epost till alla ledamöterna inklusive suppleanterna. Om du håller med så välkommen att kopiera och eposta i ditt namn.

Här har du alla epostadresserna!

Så här skrev jag:

Det är med bestörtning jag följer turerna kring Riksdag & Departement.
Att en demokrati, som den svenska, inte skulle klara av att ha en riksdagsägd tidning med eget utgivaransvar vars främsta uppgift är att utföra en oberoende granskning av den hand som föder den, det är ett ynkedomsbevis, en skamlighet och ett allvarligt ingrepp i just demokratin!
Jag hoppas konstitutionsutskottets arbete i ärendet karaktäriseras av största möjliga omsorg om att allmänheten ska ha fortsatt hög insyn i och en journalistisk granskning av vad som försiggår i riksdagen och i utskotten, i regering och på departementen samt inom EU.
Riksdag & Departmenet är unik och behövs för att säkerställa just ovanstående. Det går inte att byta ut den här tidningen mot en osjälvständig webbplats tillverkad av kommunikatörer och säga att ingen allvarlig skada har skett när det gäller medborgarnas möjligheter att informera sig om vad som händer i myndighets-Sverige.
Det är en inskränkning av demokratin om Riksdag & Departement läggs ner och det vore förfärligt ovärdigt ett land som Sverige om det sker!
Med hopp om att det blir ett bra förslag som läggs fram i vår med dito beslut därefter!

Vänliga hälsningar
Anna-Mi Wendel
Malmö

This entry was posted in Journalistik och massmedia, Religion och politik and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s