Malmö är allt hela tiden vilket Malmöfestivalen missar

I fjol fanns det tre framträdanden med arabiska artister på Malmöfestivalen och dessa tre konserter var förlagda till en och samma kväll. Jag skrev och klagade till festivalledningen: Malmö är allt hela tiden, vad är det här för trams med en arabisk afton eller hur ni nu har tänkt? Likväl som pop, dansband, jazz etc försiggår integrerat under hela veckan bör ju den här musiken också försiggå på samma sätt. Bra tänk, tyckte festivalledningen och skulle ta det med sig till årets upplaga.

Vad händer? Jo i år fanns NOLL arabiska musikframträanden! Jag skrev och klagade. Fick uppdelat svar på twitter från @malmostad, samlar dem här:  “Vi försöker skapa ett blandat program som ska tilltala alla i Malmö men har inga särskilda delar av världen vi försöker spegla. Vi utgår inte ifrån var musiken är ifrån, utan musiken i sig. Så vi fokuserar inte på några specifika grupper. Det är olyckligt att du känner att vi gör det. Det är inte avsikten. Vi tar med oss din synpunkt inför kommande festivaler. Ha en bra dag!”

Jag skrev kortfattat något om följande som jag tycker: Att man alltid fokuserar på särskilda grupper även när man inte tror det. Genom att inte fokusera på att få med musik från olika delar av världen får man vanligtvis bara med musik från den anglosaxiska delen av världen, etc. Och att den arabiska musiken är en synnerligen vanlig musik i Malmö, “Malmö är alltihop hela tiden, visa det!” Genom att exkludera den arabiska och orientaliska musiken eller fösa ihop den till en särskild kväll görs den till ett uttryck för Den Andre. Det som inte är “vi”. Men jag skulle kunna tänka mig att den spelas i hälften av alla hem i Malmö eller nått sånt. Svaret från Malmö stad är aningslöst och oreflekterat och skrämmer mig, men twitter kan ju begränsa uttrycksförmågan. Jag hoppas tankeförmågan är större och att nästa års festival har “ett blandat program som ska tilltala alla i Malmö”. Det är vi värda! Kram!

This entry was posted in Malmö. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s