Vilka sammanhang förmår Sverige skapa?

Jag läser och läser, tidskrifter och böcker, och snaran dras åt: nyliberalismen drar Sverige ner i fördärvet, masskonsumtionen förstör jordens resurser och sammantaget måste vi finna nya sammanhang att verka i.

Säga vad man vill om det, och det gör många, men det blir ett spännande valår nästa år, tror och hoppas jag. Jag minns mitt 70-tal: högkonjunktur och högtid för en alternativrörelse som levde ut rejält. Nu är det varken det ena eller det andra och alla går bara böjda över sina mobilfånar vilket de kan vara själva snart. Kom igen!

Lennart Kjörling är en journalist som skriver i Sammanhangen, om sociala rörelser i Brasilien, Kenya, USA och Sverige (Heidruns Förlag 2012) om solidaritetsarbete i ovan länder. Han är själv djupt engagerad som volontär under långa perioder från 80-talet och framåt. Här beskrivs hur folk från vad de har, vilket är ingenting, skapar en ny gemenskap och möjlighet till överlevnad, och det i en slum få av oss skulle orka med. När hjälpen kommer uppifrån går det oftast snett, anger författaren som funderar genom boken hur ett hållbart solidaritetsarbete bör se ut och vad som får människor att klara sig mot alla odds.

En mycket sympatisk och lättläst berättelse som visst det är jävig och kanske lite lustigt sammansatt. Men ack så väsentlig. Och den röda tråden går bara inte att missa: i berättelsens början har Lennart Kjörling ett Sverige i ryggen när han reser ut vilket han ser omvärlden genom. I berättelsens slut har perspektivet vänts: Han ser Sverige utifrån vad andra lyckats åstadkomma i sina länder och undrar om det snart inte är vi som behöver biståndsarbetare…

Tag och läs och tyck till!

This entry was posted in Kultur and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s