Dramatik på hög och låg nivå

Jag jagade krypet över cykelstigen mot bokskogen, men vederbörande klarade att hålla sig undan från skärpan. Jag gillar att insekten hann in i grönskan: där kunde jag stå med civilisationens kamerautrustning och vällovliga dokumentalistambitioner bäst jag ville. Men naturen sköter sitt.
Tyvärr kommer ytterligare delar av den allra finaste åkermark och skönaste öppna blickfång att slaktas till förmån för fler av civilisationens välsignelser: Burlövs kommun aviserar att utöka handelsområdet Stora Bernstorp med 1 1/2 gång, dvs från 35 000 kvadratmeter till 55 000 kvadratmeter. Vi pratar vita lador. Ingenting annat än monstruösa vita lador. De syns långväga från alla leder som har vägarna förbi. Och det finns ingenting gott att säga om dem, vare sig arkitektoniskt, miljömässigt, marknadsmässigt, arbetspolitiskt, etc.
Den allra finaste åkermarken och den skönaste öppna landskapsvy som finns i nejden förstörs för ett utökat handelstempel som säljer det som redan säljs i de andra utstansade helgedomarna runt om Malmö. Fi donc!

Avslutar med något roligare: sommarens höjdpunkt för hunden! Dumkatten, som istället för att bara skutta ut ur trädgården när hunden fick syn på den, började först slåss med min stackars vovve för att sedan fly in på grannens tomt där den genast rusade upp i tallen. Där satt den utskälld av skatorna i någon timme. Min hund var tyst, verkade närmast småle. Med förlorad värdighet, inget tu tal om saken, rasade kattfan slutligen ner och lommade iväg. Bye-bye!

This entry was posted in Miljö. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s