Ständigt aktuell, nöff-nöff

Så länge mänskligheten består kommer Djurfarmen av George Orwell att vara en ständigt aktuell bok. Makt korrumperar, javisst, men även politisk och religiös åskådning kan göra det. Den som säger sig tillhöra de undertryckta och stå på de svagas sida eller vara av den rätta tron kan genom det legitimera ett beteende vederbörande skulle anse svinaktigt (sic!) om någon utan dylik förankring utförde.
Till sin yttersta spets handlar det om ifall godhet kan finnas utanför den egna trostillhörigheten eller om de förtryckta kan utföra i sig onda handlingar.
Ovannämnda roman ger en rolig introduktion till ämnet. Vill man komma vidare räcker det med att läsa dagstidningen noga…

This entry was posted in Kultur. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s