Folkdans är global kultur

Läser senaste numret av Hembygden (4/10) som man kanske skulle kunna tro ges ut av vårt senaste riksdagsparti. Men det sistnämnda skulle knappast nöjt rapportera om vad som händer på Lunds studenters folkdanslags nybörjardans: Fler utländska studenter än svenska på folkdansen.

Det är Svenska Folkdansringen som står bakom publikationen och i det lågmälda förs här fram ett stycke kulturhistoria med omnejd. För folkdans inbegriper dans, musik, dräkt, bygdehistoria, utbyte med andra kulturer och övriga influenser, inte minst. Till exempel rapporteras om ett välbesökt tvådagarsseminarium i oktober på Armémuseum i Stockholm över ämnet Uniform och folklig dräkt. Det kom tydligen folk från hela Sverige samt Finland och Norge. Deltagarna gick igenom hur modet böljat genom tiderna i sagda klädedräkter och hur armé och allmoge påverkat varandras persedlar. (Jag har förstått att just Tornabygdens folkdräkt för män i hög grad efterliknar karolinens uniform eller om det nu är den senare som lånat från den förra?)

Jag gillar den raka pekpinnefria rapporteringen från nybörjarkursen i folkdans i Lund. Budskapet går så fint hem bara genom uppräkningen av var dansarna kommer ifrån: “Tyskland, Nederländerna, Spanien, Österrike, Tjeckien, Slovakien, Polen, Litauen, Estland, Ryssland, USA, Kina och Japan.”

Jag undrar vem som har folkdräkt på sig nästa gång riksdagen har sitt högtidliga öppnande för året…

This entry was posted in Journalistik och massmedia and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s