Lördagspromenad 20 november 2010

Wovragården med Södra Sallerups kyrka i bakgrunden. Plåtad från cykelbanan mot bokskogen. Det finns ett hembygdsmuseum i gården. Det visar allmogens redskap från det gamla bondesamhället. Helt obegripliga saker. Företrädesvis tillverkade av trä och metall. De förklarande skyltarna ökar avståndet. Det kan stå saker som Harvkarvplog för att skäktahäkta linstängelhänget innan det skulle skråddsteglas för att bli melass. Typ.

Wovragården från Klågerupsvägen. Bedövande vackert. Ligger precis bredvid Yttre Ringvägen, men bullervallarna ska vara anlagda så gården får mindre oväsen av trafiken än de som bor längre bort. Det finns alltså några hyresgäster i den kommunalägda anläggningen. Men kunde inte museiverksamheten utökas och poppas upp?
Tacka vet jag Imperial War Museum i London. Där är allting begripligt…

This entry was posted in Kultur, Lördagspromenad. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s