Vad är det för fel på folk?

Av Malmös 89 valdistrikt röstade i 19 av dem 15 procent eller fler på Sverigedemokraterna. Flest röster fick SD i Almgården där 34 % röstade på det partiet. Den valkrets där SD fick sina näst mesta röster är Höja där 19,2 procent av rösterna gavs till SD. Därefter håller sig SD-rösterna i de följande 17 valkretsarna mellan 15 och 17,9 procent. I de övriga 70 valdistrikten i östra Malmö fick SD mellan 0,8 procent och 14,9 procent av rösterna och det ganska väl utspritt. Det är Almgården som sticker av uppåt med dubbelt så många röstprocent nästan som det för SD näst största valdistriktet. 0,8 procent var antalet röster SD å andra sidan fick i Herrgården som var det valdistrikt med minst antal röster på SD, föga förvånande. Men jag hade varit nöjd om det procentantalet gällt mitt valdistrikt också: Östra Skrävlinge och Kvarnby. Eller granndistriktet Södra Sallerup. Men här ute fick SD 15,8 respektive 15 procent av rösterna. Vad är det för fel på folk?

Jag är dock inte heller imponerad av massmedia eller en del riksdagspolitiker som när de nu förfasar sig över SD:s framgång och vill stoppa partiet från att kunna utnyttja givna rättigheter vad det gäller utskottsplatser och ordförandeposter egentligen ser ner på dem som röstat på SD. Det är inte så demokrati fungerar, det handlar inte om att representera eller bara släppa fram en upplyst förfinad despoti. Utan kavla nu upp ärmarna både presskolleger och partier och visa folk att ni respekterar vad de röstat på. Ta SD på lika stort allvar som de andra partierna. Kräv lika mycket av dem som av de andra. Det gjorde de styrande i Landskrona där SD vann stort för fyra år sedan. Men i år tappade SD 25 procent av rösterna. För det visade sig att de i praktiken inte hade kunnat hantera vare sig sin egen eller andras politik. SD är alltså inte lösningen för dem som känner sig trampade på och det är den sanningen som måste fram i ljuset. Men den når man inte genom att behandla SD som luft.

This entry was posted in Religion och politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s