När journalistiken sitter i knät hos makten

Det är inte ofta det händer, men så välgörande varje gång: En redaktör informerar om extraknäck, privata insyltningar och liknande vilka har tentakler in i den journalistiska yrkesrollen. Behöver alls inte betyda jävighet eller åsiktspåverkan, men tilltron ökar om skribenten kör med öppna kort och journalistik kan i högre grad fortsätta betraktas som ett hedersbegrepp. Det är Populär Astronomis redaktör Robert Cumming som i ledaren för senaste numret 2/2010 berättar att han på grund av andra åtaganden egentligen sitter i knät på de makthavare som han som representant för Populär Astronomi är satt att granska. Vad göra? Robert Cumming kan bara konstatera att “Branschen är liten och jäv är priset man betalar för att ändå kunna rapportera från insidan.” Så ser ofta dilemmat ut, men heder åt den som berättar, det har hela yrkeskåren gagn av. Ledaren avslutas också optimistiskt med: “och vi lovar att bita den hand som matar oss när det behövs.” Heja på!

This entry was posted in Journalistik och massmedia and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to När journalistiken sitter i knät hos makten

  1. Pingback: Tweets that mention När journalistiken sitter i knät hos makten « Kort från Kvarnby -- Topsy.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s