Välkommen till Kort från det gamla Kvarnby!

Uppe till höger här på sidan ser du länken till en ny avdelning på bloggen: Kort från det gamla Kvarnby.  Jag tar hemskt gärna emot fler bilder och berättelser!

Bo Olsson som bodde i Kvarnby för 50 år sedan har haft vänligheten att eposta mig bilder och information om hur det var härr förr, vilket jag publicerar på ovannämnda sida. Bo är barn och barnbarn till grundarna av Olssons Karosseri- och Vagnfabrik som höll till i de två bortre byggnaderna på bilden, adressen är Klågerupsvägen i höjd med utfarten för Östra Stationsgatan. Här husen från andra hållet. Husen inhyser fortfarande en bilverkstad, men i annan regi. På Kort från det gamla Kvarnby visas verksamheten förr i tiden jämte en mängd andra fina bilder Bo Olsson ställt till förfogande.

Huset i förgrunden är före detta telegrafstationen i Kvarnby, den startade verksamheten 1905, notera de kvarvarande porslinsknopparna på husgaveln för fäste av telegraftrådar. I början av 90-talet stod telegrafstolpar och dito trådar ännu kvar längs dåvarande Kvarnbyvägen/nuvarande Råkritegatan. (28/4 2010)

This entry was posted in Bilder and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s