En annan ekonomi är möjlig?

Det var i går terminsavslutning i föreläsningsserien Tredje rummet, Vilken framtid? som håller till i nedre plan av restaurang La Couronne i Malmö. Det var knökfullt. Och precis som på stadsbibliotekets filmvisningar bestod publiken till 90 procent av damer och folk över 50. Därför anses inte sådana här aktiviteter för lika folkliga i jämförelse med sport där de flesta är yngre och manligare (sic!).

Anders Wijkmark var föredragshållare under rubriken En annan ekonomi och han började med var han skulle göra halt: hur man ekonomiskt kan organisera ett samhälle som är hållbart för både människor och planet. Det är där det börjar bli intressant i och för sig, men den förre moderate påläggskalven, generalskreteraren i Röda Korset, medlemmen av Europaparlamentet och biträdande generalsekreteraren i FN höll ändå en givande utläggning om sakernas tillstånd.

Tillväxtsamhället är inte hållbart för planeten, men nerväxtsamhället är inte hållbart för människan. Så hur mötas i något hålbart för båda? Anders Wijkmark lämnade alltså den frågan öppen, men gick igenom förutsättningarna: 2/3 av livsviktiga ekosystem är utnyttjade bortom sin kapacitet och ett allt surare hav absorberar allt mindre koldioxid, etc. Samtidigt har naturkapital inget värde i världsekonomin om det inte exploateras och det råder dåliga tider med massarbetslöshet som följd: I Spanien är 46 procent av de unga utan jobb. Ett lands bruttonationalprodukt ökar här vid katastrofer och liknande på grund av återuppbyggnadsarbetet.

Vad finns det för hållbara vägar? Ja, kan vi gå över till tjänster istället för produkter är en del vunnet, att EU för samman miljöarbetet med arbetet för en bättre europeisk ekonomi är nödvändigt och att vi pratar mer om klimatet i termer av risk. Det går heller inte att komma ifrån att oljan är basen för dem som lever i välstånd på planeten, och att de som lever i underutvecklade länder har rätt till utveckling.
Vi måste dock mäta rätt sak för att kunna göra rätt sak, sa Anders Wijkmark som tillade: Djävulen är i detaljerna!

This entry was posted in Kultur, Malmö, Miljö and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s