Gyllins trädgård i händerna på postkolonialismen

Informationsmöte igår om framtiden för Gyllins trädgård. Det var viktigt att höra vad vi som bor i Kvarnby tycker, samtidigt var allting klart. Broschyr delades ut där omgörningen redogjordes in i minsta detalj. Men vi kunde påverka och komma med egna förslag. När vi var flera som sa att vi inte ville ha deras naturpark utan fortsätta ströva omkring i området som det var, så gick det inte. Naturparken är så klart inte vår, utan det ska kunna komma folk från hela Malmö till denna unika naturpark som ska innehålla mängder av saker och möjligheter den saknar idag. Naturparken kommer att bli platsen för upplevelser! Idag finns här ju bara en igenväxt handelsträdgård som barn och vuxna älskar för vi fattar väl inte bättre.
Två landskapsarkitekter har därför sett till att jag aldrig ska glömma var jag befinner mig om jag sätter min fot i den blivande naturparken efter att ha anträtt den genom en av de  två ingångar som ska ordnas. I deras förtänkta och noga uträknade naturpark ska jag kunna inse vad de anser att jag bör uppleva i varje kvadratmeter.
Förlåt att jag tjatar om naturpark, men det gjorde de själva i går. Bort, bort med Gyllins trädgård, nu ska det heta naturpark. Och det förstår man ju själv att i en sådan måste det finns lekplatser och evenemangsplatser av olika slag, naturen i sig räcker ju inte. Och bänkar så klart, för sitta på marken eller på nerfallna träd går ju inte för sig. De nerfallna träden kommer hädanefter att fraktas bort också, förstod jag det som. Däremot var det osäkert om det även i fortsättningen skulle vara tillåtet att plocka med sig fläderblommor hem för att göra egen saft.
Hela naturparken måste också vara bättre tillgänglig så det kommer att anläggas en annan typ av gångbanor där så behövs. Etc.
Det var väl så här det gick till när Afrika koloniserades; rita upp gränserna på kartan, använd natur, djur och infödingar till högre ändamål, det som finns där är bara råmaterial som den vita människan har oinskränkt fullmakt att göra som hon vill med.
Naturparken måste bli mer tillgänglig, tjatades det också om. Jag tror att rådjuren och vildsvinet och alla fåglarna som häckar tycker strövområdet är alldeles lagom tillgängligt som det är.
Är det här bra budskap att lära barnen i alla de skolor som gränsar till naturparken: här fanns en oordnad natur befolkad och genomströvad hur som helst, vad folk tänkte och använde området till fanns det ingen som hade full koll på. Men nu har det vildvuxna tillrättalagts så du ska veta både hur du ska bete dig och vad du kan förvänta dig. Och du kan vara alldeles lugn: allt är utträknat på förhand. Vi pratar ju om stad och civilisation!

Det kommer att bli jättefina och trevliga saker i naturparken. Det är inte det. Utan: varför Gyllins Trädgård? Det finns andra områden i Malmö som en sådan här anläggning skulle innebära ett lyft för. Och inte en nermontering av sådant livsrum som en stad också behöver inhysa. Men det krävs ett annat synsätt än det postkoloniala då.

This entry was posted in Malmö, Miljö and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s