Fyll i enkäten om Gyllins Naturpark!

Boende runt Gyllins gamla trädgårdsanläggning i Kvarnby har fått en enkät att fylla i på nätet av Malmö stad: Hur vill vi att naturparken ska omhändertas? 
På informationskvällen i april ska ämnet  diskuteras vidare och i maj får vinnande förslag en picknickkorg. Den kan bättre avnjutas i parken om den får fortsätta att vara ett tyst och lugnt ställe för naturupplevelse och avkoppling. För om det som enkäten ger som alternativ genomförs tappar naturområdet sin poäng, anser jag. Det vill säga att här ges plats för allehanda sociala aktiviteter och andra organiserade upplevelser. För då försvinner dagens naturpark: ett oplanerat strövområde där var och en kan gå i sina tankar och inte i någon annans för-tänkta spår.
Jag tycker vi ska vara rädda om det som finns omkring oss av övergivet, överblivet, lämnat därhän-områden, etc. Barn brukar dras till sådana ytor för att där kan de leka fritt. 
Ju fler köpcentrum en stad angrips av desto viktigare tror jag också de icke-kommersiella och de icke-konstruerade ytorna blir där en människa kan få lov att definiera sig utifrån andra kriterier än köpstyrkan och var hon befinner sig i stadens sociala konstruktionsmönster.
Gå in och rösta och skriv vad du tycker, gärna som jag så klart! 🙂

This entry was posted in Malmö, Miljö and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to Fyll i enkäten om Gyllins Naturpark!

  1. Tant Greta says:

    Ummmm tror att jag avstår från att rösta denna gången.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s