Vatten och vetande 5

Skrev till Grumme i onsdags igen, men inte ett livstecken. Så jag funderar på att höra Coops förklaring istället till varför de inte heller följer Livsmedelsverkets gradering av vattenhårdhet. Livsmedelsverket definierar till exempel medelhårt vatten som vatten med en hårdhet av 5-10 dH. Grumme menar vatten är medelhårt mellan 7-13 dH medan Coop på Sensitivepaketen anger att medelhårt är sådant vatten som håller 8-15 dH. Alla tre skiljer sig sinsemellan åt för alla hårdhetsindelningarna, från mycket mjukt till mycket hårt. Hur ska jag dosera?

Jag tycker det här är rätt rörigt. Och inte bara det faktum att  hårdhetsgraderingen inte är standardiserad mellan de olika aktörerna på tvättmedelsmarknaden. Utan även att det inte heller finns standard över hur mycket tvättmedel som behövs vid de olika hårdhetsgraderna -för det är också olika för olika tvättmedelsmärken.
Det här gör att det i mitt fall har blivit en knapp deciliter tvättmedel som åker ner i maskinen oavsett vad för jag orkar inte genomföra en komplett analys av omständigheterna varje gång jag ska tvätta. Men det kan hemskt nog betyda en överdosering på 50% i en del fall och det är ju inte bra!
Grumme-paketen skiljer även på doseringen vid om tvätten är  Lätt, Normalt eller Hårt smutsad. Och det i kombination med Grummes olika doseringsanvisningar för vatten (som enligt deras skala!) är Mjukt, Medelhårt eller Hårt gör att jag måste bestämma mig för vilken av nio tvättmedelsdoseringar som gäller vid min tvätt. Fatta läget alltså!

Fabrikanterna måste underlätta för konsumenten här, tycker jag. Det är ju som om varje enskild potatisodlare skulle ha sin skala för när potatis var fast eller mjölig samt sinsemellan ange olika koktider utifrån hur stor kastrull du har! Och när de nämner liten, medelstor och stor kastrull så skulle de heller inte beräkna utifrån samma volymmått!

This entry was posted in Journalistik och massmedia, Miljö and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s