Vetande och virrande om vatten, del 3

Hade ett trevligt samtal idag med Per Kristiansson som är laboratoriechef på VA Syd, vattenverket för Lund och Malmö. Han berättade att:
–  den skala VA Syd visar på hemsidan över hårdhetsgraderingen av vatten, den kommer från Livsmedelsverket.
– det finns inget samarbete mellan olika myndigheter, näringsliv och vattenverk om tillämpningen av hårdhetsskalor och information om tvättmedelsdosering utan var och en kör sitt race här.
– den vanligaste anledningen till att allmänheten ringer vattenverket är att vattnet plötsligt luktar eller smakar illa. (Då gör labbet en provtagning, analyserar och lämnar besked. Gratis!)
– VA Syd kontrollerar vattnet flera gånger i  veckan ute på stan i Malmö (sker säkert i Lund också, sorry frågade inte) och i fjol togs sammanlagt 459 prov hos olika fasta tillgängliga kunder (kunder? sa jag. Och tänkte inte på att vi som har en kran hemma hos oss som det rinner dricksvatten ur vi är kunder till vattenverket. Så klart!) av typ förskola, företag och affärer. Prov tas även spontant vid varje tillfälle från någon som inte tillhör det fasta provtagningsklientelet. Men VA Syd knackar aldrig på hemma hos privatpersoner och säger att de vill prova vattnet. Gissa varför. Om inte personen själv ringt efter tjänsten. Då går två provtagare dit. Gissa varför.

Om nu Livsmedelsverket har en tabell över hårdhetsgrader på vatten vore det väl vettigt och enkelt om alla höll sig till den också. VA Syd och motsvarande anläggningar i åtminstone Örnsköldsvik och Bjuv gör det enligt vad jag fann vid snabbsökning på webben. Men Mälarenergi gör det inte, till exempel. Även tvättmedelsfabrikanterna har egna skalor. Som exempelvis Grumme. Och det företaget har jag nu frågat varför de avviker. Det här blir ju rörigt för oss som är kunder av både vatten och tvättmedel. Så fortsättning följer.

This entry was posted in Journalistik och massmedia, Miljö and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s