Quizen i onsdags 27 januari 2010

Det var förfärligt! Bryan har kanske aldrig gjort en bättre quiz, dvs värre. Vi kördes ner i gruset direkt. Det enda upplyftande var att psykopaterna blev trea och För sent för ett bord tvåa och att de som vann har framtiden bakom sig ändå. Ack ja!
Fundera själv på vad Burt Lancaster och Kirk Douglas har gemensamt och vem som därmed har motsvarande relation till Kent Russel?
Eller vilka två kompositörer det är vars verk finns på cd:n jorden skickat ut i rymden? Vi gissade i och för sig rätt här på den ena, Mozart, och det räckte, man behövde inte kunna att den andre var Bach.
Eller vad fem nämnda popband har gemensamt från och med den 15 mars i år eller vilken av fyra angivna skådespelare som bara fick en Oscar eller ännu en satans fobi och så Al Gore och en finne mitt i alltihop. Det sistnämnda framstår såklart i efterhand som att det handlar om Nobels fredspris. Men slag vinns på fälten!
Inledningsraderna till Catch 22 och 1984 kunde vi tack och lov och vilken film som har repliken Hi Stella! Skam vore ju annars. 🙂

Men nästa vecka! Då!

This entry was posted in Quizen i onsdags and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Quizen i onsdags 27 januari 2010

  1. Bengavoice says:

    “Framtiden bakom sig”. Milda makter. Caltex and the Oxymorons går mot en ny vår, så snart våra barn fyllt 23 och kan ta över efter sina alltmer dementa föräldrar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s