Lördagspromenad 10 oktober 2009

Prydesholm

Det här är en favoritvy, vid cykelstigen mot bokskogen. Grundvattenpölen är som ett öga. Där det är vatten idag var det förr ett stickspår till järnvägen. Det användes för att lasta lera, tror jag, som var av ett särskilt slag och som bröts i närheten, om man nu säger så om lera: bryta? När järnvägen lades ner 1948 upphörde driften och vattnet tog över i sänkan.
Pölen har varit större får jag av en slump (vad tråkigt allting vore om det inte fanns någon slump) fram efter att ha nyttjat årets bok från Malmö Kulturhistoriska Förening: Ett nytt register över alla årsböcker som givits ut sedan 1933.
Jag söker på Prydesholm som gården bakom och till vänster utanför bild heter. Registret hänvisar till 1962 års årsbok. Och den har jag! Där står om ortnamnen i Södra Sallerup med omnejd. Prydesholm låter ju prydligt och förnämt. Men ursprunget ska tyvärr vara av det dystrare slaget; en ägare av gården på 1800-talet brukade prygla sina drängar… Öknamnet Pryllehållm snyggades med tiden till. Så kan det gå.

This entry was posted in Lördagspromenad and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s