Övergrepp mot barn lagligt även i Skåne

Nu riskerar Skåne bli ett av de landsting i Sverige som erbjuder omskärelse av gossebarn av religiösa skäl. I 11 av 21 svenska landsting ska det gå att få tjänsten utförd om Region Skåne röstar för imorgon måndag 25 maj i nådens år 2009. Omskärelse av flickor är förbjudet och det ingreppet kallas sedan en tid tillbaka för sitt rätta namn: könsstympning. Omskärelse av pojkar av enbart religiösa skäl är måhända ett mindre  ingrepp, men ändå ett övergrepp på omyndig, en kränkning av individen och likväl ett fysiskt ingrepp som ger konsekvenser. Svensk sjukvård utför inte annars operationer och andra behandlingar ifall medicinska skäl saknas. Men religiösa skäl öppnar dörren. Vad blir nästa steg?

Allas likhet inför lagen, yttrandefrihet, skolplikt, demokrati, jämlikhet, omsorg om den svage, etc är värden som måste gå i första hand och aldrig får inskränkas på grund av privata, religiösa, hänsynstaganden.  I det offentliga rummet är vi samhällsmedborgare. Behöver vi en ny upplysningstid?

This entry was posted in Jämlikhet och genusfrågor and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s