Bättre med spårburen trafik

En enig politisk styrgrupp ska enligt Sydsvenskan idag ha kommit fram till att Malmö behöver spårburen trafik (fast Sydis kallar det spårbunden) för att klara av kollektivtrafiken. Det blir bra, det lärde jag mig på den uppsats om Malmö och kollektivtrafiken som jag skrev på Malmö Högskola i våras i kursen som jag följde då om Malmö stads historia. Jag fick god hjälp av en mycket initierad utredare på Skånetrafiken, bland annat, och det var väldigt spännande se hur stadens framväxt förhöll sig till kollektivtrafikens dito. 1887 års spårvägstrafik var snarast klockren medan omläggningen hundra år senare snarast var en katastrof. Nu verkar man vara på rätt väg igen och den något lustiga slutsats som jag drog i mitt arbete var att spårburen kollektivtrafik i högre grad banar väg för ökad rörlighet och smidigare lösningar gentemot vad enbart busstrafik kan erbjuda. Det är därför man ska kalla det spårburen och inte spårbunden. Heja på!

Min uppsats går att låna på stadsbiblioteket om någon är intresserad. 🙂

This entry was posted in Malmö and tagged , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Bättre med spårburen trafik

  1. Johan V says:

    Hej Anna-Mi! Jag håller själv på och skriver en mindre uppsats om kollektivtrafikens historia i Malmö… Har du några bra tips?

    Ha det, och gott nytt år!

  2. wendel says:

    Har du möjlighet att låna min uppsats på Husiebiblioteket så har du i den en litteraturlista jag sedan kunde peka på lämpliga titlar i mde tanke på vad du närmare är intresserad av att undersöka i din uppsats. Jag kan också eposta dig uppsatsen, den är i pdf, drygt 4 mb stor. Jag försökte publicera den på min blogg, men det visar sig att mitt utrymme här är för litet, ska be om mer, men till dess finns min uppsats hos mig för den som vill ha den. Hör av dig i så fall och berätta gärna mer om din uppsats, lycka till!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s