Lördagspromenad 13 september

Funderar under min sedvanliga lördagspromenad Kvarnby – Södra Sallerup tur och retur på vad Sydsvenskans nye chefredaktör Daniel Sandström skrivit i dagens tidning. Han anser frihet kräver ansvar, det här med anledning av att The Pirate Bay länkat till en allmän handling. TPB må ha juridiskt på fötterna, menar Sandström, “men ur ett moraliskt perspektiv är bristen på hänsyn helt oacceptabel. Liksom bristen på ansvar.”. Det här för att TPB medverkat till att sprida materialet genom att länka till det.

Filen det handlar om är åklagarens förundersökningsmaterial inför rättegången rörande mordet på två barn. I materialet förekommer obduktionsbilder. TPB lär enligt Sydsvenskan försvara sin vägran  att fimpa länken med att det var upp till åklagaren att sekretessbelägga handlingarna. Eftersom detta inte gjordes så bör man inte skjuta budbäraren, verkar TPB mena. Alltså att källan till informationen är det som bör diskuteras inte spridningssättet.

Mot ovanstående resonemang vänder sig då Sydsvenskans nye chefredaktör och säger vidare: Det är vår skyldighet att se till att vi har en etik som är i takt med tiden. Därför påbörjar vi nu ett policyarbete som ska göra oss redo att möta de utmaningar som internet ställer oss inför.

Inte ett ord om den grundlagsfästa yttrandefriheten och offentlighetsprincipen. Inte ett ord om att ifall inte journalister värnar om det öppna samhället, vem ska då göra det? Inte ett ord om att skilja mellan subjektiva moraliska värderingar om vad som passar sig och en lag som är lika för alla. Inte ett ord om att en dagstidning i en demokrati är, om den fullföljer det journalistiska uppdraget, både en förutsättning och en upprätthållare av ett öppet samhälle. Däri ingår att bevaka de grundlagsfästa fri- och rättigheterna. Inte att hjälpa till att krympa dem eller lägga moraliska värderingar på dem som inte har samma goda smak som en själv.

När Daniel Sandström skriver att “ur ett moraliskt perspektiv är bristen på hänsyn helt oacceptabel” så ger han sig tolkningsföreträde för vad som går an att publicera och låter den diskussionen följa ett helt annat sammanhang än vad som rör journalistik och tryckfrihetsförordning. Och är det vad Sydsvenskans inre policyarbete ska handla om är det enbart att beklaga.

This entry was posted in Journalistik och massmedia, Lördagspromenad and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Lördagspromenad 13 september

  1. Moralist says:

    Att sprida vidriga bilder på obducerade barn som utsatts för det värsta övergrepp som finns, mord, har inget med den juridiskt grundlagsbefästa yttrandefriheten och offentlighetsprincipen att göra. Det har med det mycket mer mänskliga som kallas moral och etik att göra. Det skulle du förstå om du hade egna barn. Skulle du mot all förmodan ha det, så är det bara att beklaga.

  2. wendel says:

    Jag tycker fortfarande man ska skilja mellan, som jag håller med om, det vidriga som hänt barnen och att obduktionsbilderna är en allmän handling. Det senare ska man bättre kritisera åklagaren för som borde sekretessbelagt handlingarna, tycker jag. Att istället skjuta budbäraren, TPB, hjälper inte att förhindra att fler sådana här bilder sprids utan, tyvärr, som jag ser det, att grundlagsfästa rättigheter riskerar att snävas in. Och att media blandar samman etik och moral med yttrandefriheten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s