Söndagspromenad 7 september 2008

img_0682-large
Söndagspromenad i Calgary där skatorna har andra läten än de här hemma. Men karlar är sig lika och bara tror de har rätt hela tiden oavsett om de är gamla, tjocka eller gjutna. Kvinnor har mycket att göra för att rätta till obalansen mellan dem som har överdrivet gott självförtroende och dem som underskattar sig själva.

img_0686-large
Städer har sina fenomen lika aparta på sitt sätt som det är lätt att tycka att allt i naturen hör ihop.

This entry was posted in Söndagspromenad and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s