Söndagspromenad 30 mars 2008

Än är här öppna fält
Fortfarande är fälten öppna och det är mars och blåsigt. Tullstorpsvägen går i en viadukt under Sallerupsvägen. Förr fanns inte den senare medan den förra utgjorde led mellan Trelleborg och Lund.

var helst en vattenpöl så två sothöns
Mellan Tullstorpsvägen och industriområdet Toftanäs har en damm anlagts i ett fält som inte verkar kunna bestämma sig om det ska vara åker, soptipp eller så kallat rekreationsområde.

skärpan blåste bort hela tiden
Svårt att fånga skarpa videkissar i blåsten.

vattenfall i det lilla formatet
Gott om plusgrader skapar vattenfall i det lilla formatet vid en annan viadukt under Sallerupsvägen, vi pratar centimetrar. (30 mars 2008)

This entry was posted in Söndagspromenad and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s