Sätt Uppåkra på kartan och låt fakta tala trots att den är skånsk…

EXTRA: Nu med svar från Gotlands Museum, se längst ner!

Besökte fina Gotland härom månaden och klev då också in på Gotlands Museum. Bland allt fint och intressant finns där också en stor karta. Den gjorde mig dock både ledsen och trött av att än en gång stöta på en historiesyn som alltjämt verkar få anslag och medhåll och aldrig upphör? Kolla bilden, vad ser du?

Titeln är Vikingarnas vägar. Och så är de sedvanliga tidiga järnåldershandelsplatserna utmärkta. Som Birka, 750-975, stor som ett dussin fotbollsplaner, typ (sju hektar). Och danska Ribe och Hedeby vilka anlades ungefär samtidigt, den sistnämnda brändes ner omkring 1050, den förra klarar sig än. Men. Den handels- och kultplats som Wikipedia beskriver som: “en av Skandinaviens största och mest långvariga järnåldersstäder”, den är inte utmärkt på kartan! Som vanligt alltså. Och innan det första arkeologiska fyndet gjordes är det inte så mycket att anmärka på, men nu är det! Enbart två promille av det 44 hektar stora området (som 80 fotbollsplaner) är utgrävt, men det räcker för att spela skjortan av alla andra vikingatida samhällen. Så när ska det ta slut, denna ignorans från Sverige gentemot vad som kommer att skriva om historien?

Jag syftar på Uppåkra strax söder om Lund, i Skåne och jag undrar om det är där skon klämmer? Skåne efter 1658 har försvunnit från den danska horisonten och landskapets historia dessförinnan är inget Sverige har premierat och gett forskningen anslag för. Uppåkra-forskningen har kämpat i motvind i decennier, men med Dick Harrison som torped och en stark arkeologisk centrumbildning som artilleri börjar det nu vända. Och vi som är intresserade av att resa framåt genom ett ökat historiskt vetande vi gläds! Järnålderns Uppåkra, c:a 100 f.Kr. – 1000-talet e.Kr., kommer att vända upp och ner på etablerade uppfattningar och skriva om Skandinaviens historia. En dag kanske man till och med tar ner kartan i Visby och skapar en Uppåkra-sal istället. Till dess får museet gärna åtminstone skriva ut orten vilket jag nu tänker skriva till dem om. Svar publiceras!

SVAR FRÅN GOTLANDS MUSEUM 17/6 2022:
“Ursäkta att du fått vänta på svar, det är hektiskt hos oss så här i början av sommaren. Du har helt rätt om att det inte är en uppdaterad karta som sitter i utställningen. Utställningen har nu många år på nacken (i sin grund mer än 50 år) där vissa uppdateringar gjort genom åren. Vi jobbar just nu med planering och projektering av en helt ny förhistorisk basutställning och rummet där kartan sitter kommer att stängas till hösten för att byggas helt om. Förhoppningen är att kunna presentera en ny basutställning om vikingatiden i detta rum under hösten 2023.
Du får gärna använda bilden på din blogg.
Med vänlig hälsning
Jenny Westfält
T f Museichef”

Jag skrev omedelbums tillbaka:
“Tack så jättemycket för fint svar!
Det låter bra det du skriver och med tanke på vad arkeologer hittills har hittat genom att enbart gräva i två promille av den vikingatida Uppåkras mark, så skulle det inte förvåna mig om du med tiden kommer att inte bara få bygga om sagda rum en gång till utan kanske även döpa om utrymmet till Uppåkrasalen. 🙂 I Skåne är vi väldigt begeistrade så klart!
Då lägger jag till ditt svar på min blogg och meddelar det även i Facebookgruppen “Den Skånska historien” där 132 har gillat vad jag skrivit om att sätta Uppåkra på kartan!
Happy End!
Glad sommar!
Anna-Mi”

Läs mer här:
Uppåkra Arkeologiska Center: “Uppåkra kom att bli en av de största bosättningarna Norra Europa.”, “Här möttes folk från när och fjärran för att utbyta varor och idéer.”, “…Uppåkra till en av de mest fyndrikaste fornlämningarna i Skandinavien. Framför allt var Uppåkra ett politiskt maktsäte för en härskande aristokrati.”  
Historiska berättelser, blogg av Daniel Pettersson: “Fynden i Uppåkra kommer från medelhavsområdet men även så långt bort som i Irak och Uzbekistan. Allt tyder på att södra Sverige hade ett utbyte under med kontinenten redan under de första århundradena efter Kristus. Uppåkra var inte enbart en plats för handel och hantverk. Det var också ett maktsäte för en härskande aristokrati. Om detta vittnar en imponerande hallbyggnad, ett träpalats där de styrande i Uppåkra kan ha bott.”
Debattartikel i Sydsvenskan av Thomas Småberg och Stefan Nyzell, 18/2 2018: “Det snäva, nationalistiska perspektivet som fortfarande i hög grad präglar synen på det förflutna måste bort.”

This entry was posted in Religion och politik and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s