Makt korrumperar och religionen är dess verktyg

Kommer ni ihåg upproret mot Shahen av Iran och hans styre? Och hur befrielsen tog gestalt av inkommande religiösa ledare från exilvistelse. Sen var det slut med revolt och uppror, locket lades på och förtrycket blev hårdare än någonsin.

Religion är ett utmärkt redskap för maktordning. Inte bara när det gäller islam, självklart inte! Ovan händelse är en direktkopiering av vad som hände när kristna gjorde uppror mot en korrupt katolsk kyrka och skapade en kraftfull reformert rörelse som drog genom Europa på 1500-talet. Drevet hade gått i och med att Martin Luther spikade upp sina teser på kyrkporten i Wittenberg 1517 och protestantismen såg dagens ljus. I Schweiz hälsades Jean Calvin och hans anhang som befriare när de drog in i landet; samhället skulle nu styras och genomsyras av en ny anda. Och visst blev det nytt. Det vill säga som innan, men värre. Calvin lät avrätta och bränna på bål meningsmotståndare, angiveriverksamheten kunde inte vara större och samhällsfriheten mindre. Jean Calvin regerade religiöst och politiskt så som den värsta islamistiska mulla och terroristledare gör i dag. Ingen skillnad.

I Serveto och den eviga elden (Bokförlaget Korpen, 1998) behandlar Eva Dahlbeck (1920-2008) ämnet. Efter att ha medverkat i en stor mängd svenska filmer, bland annat som en lysande rapp och kvicktänkt motspelare till Gunnar Björnstrand i Ingmar Bergmans komedi En lektion i kärlek lämnade skådespelaren Eva Dahlbeck scenen och gick över till författarskap. Och vilken intressant penna hon förfogade över! I Serveto och den eviga elden berättar hon stilistiskt effektivt om mannen som höll fast vid sin tro gentemot Calvin och vad det ledde till för honom, Miguel Serveto, och samhällets fortsatta utveckling. En fängslande roman där Eva Dahlbeck håller upp de eviga frågorna som en spegel vår samtid snarast schavotterar i.
Ett citat ur boken: “Ingenting är lättare att glömma under frihetsruset än den överallt och ständigt lurande diktaturen, främst därför att förändringen oftast sker stegvis och utan åthävor och i synnerhet utan att man justerar skylten: frihetsbaneret. Men maktmänniskan dör aldrig.”

Makt korrumperar och religion hjälper bra till här.

Wikipedia:
Eva Dahlbeck
Miguel Serveto
Jean Calvin

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s