Fåglar versus snö och kyla

De burrar upp sig, gömmer sig och verkar gå in i nån sorts dvala, fåglarna. De anpassar sig dels till den osedvanlig kyla som vi har nu och som har varit nere på minus nio och vänt, dels väl också till att det måste vara svårare hitta föda i det tjocka snölager vi också fått.

28februari_3.JPGSå här ser de flesta koltrastar ut just: som svarta uppblåsta gräddbullar sitter de stilla nere på marken.

wovramatplats_3.JPG
Här har en ormvråk och två skator hittat en hare på ängen vid Wovragården i Södra Sallerup.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s