På upptäcktsfärd i Sven Rosborns värld

Sven Rosborn, arkeolog, forskare och museiman, har haft sin spade med i de flesta nutida utgrävningar av det gamla Malmö tycks det. I vilket fall känner han varje tilja och valv i det Elbogen som en gång var fallet och han fortsätter att gräva sig fram även om verktygen nu är andra. Sven Rosborn är därtill en oerhört flitig skriftställare och det senaste verket av hans penna heter På upptäcktsfärd i kyrkornas värld (Petesso Förlag). Här har författaren lämnat den malmöitiska parnassen för en odyssé över medeltida kyrkor i hela Sverige.

I fina egna foton, jätteviktiga för boken, och med systematiskt ordnade textavsnitt går Rosborn igenom de här speciella husen från vapenhus till absid, från norr till söder, etc och ifrågasätter kreativt gammal forskning och etablerade åsikter. Som vapenhus. Vapenhus, säger Sven Rosborn, hade allmogen vapen att hänga av sig innan de gick in i långhuset? Vad kunde och borde det egentligen röra sig om… Svaret är för mig nytt och tål att fundera på i likhet med övriga aha-upplevelser som verket bjuder på. Som varför återfinns gamla gravhällar på de mest udda ställen och med ibland speciella skador. Avsikten med förändringar i dopfuntars utseende redovisas också liksom att för den som vågar lyfta lite på en altarduk för att kolla stenen under kan det ge oväntat resultat.

Det här är en spännande, personlig och tankeväckande berättelse om vårt lands medeltidskyrkor. Sven Rosborn för fram och underbygger, som den vetenskapsman han är, såväl sina egna funderingar som andras uppfattningar om medeltidens föreställningsvärld och hur den senare kom till i uttryck i den klerikala bild- och byggnadskonsten. Det rika bildmaterialet gör verket till en förnämlig guide för såväl fåtöljresenären som den som “på riktigt” vill besöka kyrkor från medeltiden i vårt land. För den senare kan det gälla att skynda för författaren tvingas konstatera att medeltida träkyrkor understundom brinner ner. Man får en klump i magen av att se dokumentationen av det fantastiska 1300-talsmåleriet i värmländska Södra Rådas kyrka som kom att bli lågornas rov. Rörande nära kommer vi även dem som levde när kyrkan stod inte bara mitt i byn utan också utgjorde själva livets mittpunkt på ett sätt som knappt går att föreställa sig idag. Men Sven Rosborn kan!

 

This entry was posted in Kultur, Religion och politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s