Malmö bygger nytt spetälskesjukhus…

DSCN1046

Jag var i veckan på fascinerande intressant arkeologisk demonstration av hur allehanda verktyg kan tillverkas ur flintknutor. Bilden visar arkeolog Anders Högberg som även berättade om flintan på ett sätt jag aldrig hört den omtalas förr. Sydsvensk Arkeologi håller på att gräva ut en flintgruva precis norr om Sallerupsvägen vid mynningen av den korsande Särslövsvägen i Malmös östra utkant. Fornlämningen anses av olika orsaker som tämligen unik och mer om den och utgrävningen kan du läsa här. Det finns tillfälle 9 juni att vara med om ny föreläsning på plats om vad som hittats, etc.

Men om nu berättelsen om flintan blev en metafor för människans förmåga att utveckla samhällen så blev upplysningen om varför utgrävningen sker en stilla påminnelse om att vi traditionsenligt fortsätter att stigmatisera och exkludera vissa grupper ur gemenskapen. För det är så här: Malmö stad ska bygga ännu ett hus för att uppfylla lagen om stöd och service till funktionshindrade. Det ska uppföras här vid en 70-väg i stans absoluta utkant med bara åkrar till grannar. Kan det vara så att villaägare i andra änden av Malmö protesterat av rädsla för sjunkande värde på egna fastigheter och därmed puttat ut de särskilt behövande till denna mänskliga utmark? Det verkar tyvärr så men rätta mig gärna om jag har fel!

This entry was posted in Malmö, Religion och politik. Bookmark the permalink.

1 Response to Malmö bygger nytt spetälskesjukhus…

  1. Eva Hall says:

    Tack för tipset om den arkeologiska utgrävningen. Var där idag med barnbarnet och vi lärde oss massor om både krita och flinta och då blev jag klok på varför Kvarnby var ett viktigt område på bronsåldern ( man bröt flinta ) och på 1800-talet ( man bröt krita ) på samma ställen men var intresserade av olika delar av vad som fanns i marken. Trevligt och intressant arrangemang. Tom 6-åringen var intresserad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s