Ännu ett svar från s om R&D, men var är de andra?

Fick den 31 mars ytterligare ett svar från socialdemokratiskt håll om hur de ser på nerläggningen av Riksdag & Departement, jag fogar det även till inlägget från den 2 februari där du kan läsa svaret från Folkpartiet och Hillevi Larssons (s) uppmaning. Men vad säger övriga riksdagspartier?

Epost från socialdemokraterna till bloggen den 31 mars:

Riksdagsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 25 september 2013 beslutat att avbryta försäljningsprocessen för tidningen Riksdag & Departement och att inleda en process för att tidningen inte längre ska ges ut.
Vi socialdemokrater tycker det är viktigt att det finns lättillgänglig, kostnadsfri och relevant information om allt som händer i Sveriges Riksdag. Riksdag & Departement är en veckotidning i pappersformat som i nuvarande form inte har når ut tillräckligt brett. Vi är inte nöjda med det. För oss är det angeläget att allmänheten, väljare, journalister, lärare och opinionsbildare och andra med lätthet kan ta del av vad som händer i riksdagen. Vi vill därför istället titta på andra, mer moderna sätt att nå ut till en bredare publik.

Vi tycker inte att man kan sälja ut namnet ”Riksdag & Departement” till en privat aktör.

Vi kan hänvisa till talmannens kommentarer till riksdagsstyrelsens beslut den 25 september 2013 om tidningen Riksdag & Departement:
Det är naturligt att analys och granskning av riksdagens beslut sker av från riksdagen oberoende media.
Styrelsens beslut ska ses som ett led i den tekniska och mediala utvecklingen mot digitalisering. Den information och bevakning av beslut och aktiviteter i riksdagen som förmedlats via tidningen kan förmedlas på ett ännu effektivare sätt via det forum som redan finns för information, nämligen riksdagens webbplats. Dessutom ingår i beslutet att se över hur informationen på webbplatsen kan utvecklas.
Värdet på tidningen ligger främst i utgivningsbeviset och namnet. Den externa värdering som gjorts visar att värdet är ekonomiskt ringa jämfört med kostnaderna i samband med en försäljning. Styrelsen anser att det inte går att garantera namnet Riksdag & Departement i framtiden vid en försäljning till en ny ägare. Den samlade bedömningen blev således att det inte fanns tillräckliga skäl för att gå vidare med en försäljning.

Med vänlig hälsning
Socialdemokraterna
http://www.socialdemokraterna.se

This entry was posted in Journalistik och massmedia, Religion och politik and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s