Nu letar länsstyrelsen efter gifter på fler gamla växthusmarker

Jag vände mig för ett tag sedan till Länsstyrelsens miljöavdelning för att höra om de tänkte undersöka fler gamla växthusanläggningar i Husie med anledning av de hemska miljögifter som påträffades vid Gyllins anläggning vid Tullstorpsvägen hösten 2013.

Miljöinspektören har därav identifierat och inventerat den tidigare verksamheten på tomten Åkersholm 1 i Kvarnby, Malmö, där Bertil Muhr på sin tid hade odlingar. I Länsstyrelsens informationsskrift kan man läsa mer om undersökningsmetoder och resultat.

Enligt dokumentationen över Åkersholm 1, finns det starka misstankar om bekämpningsmedel och oljerester från den växthusverksamhet som bedrevs här fram till början av 80-talet. (Sedan 1985 finns här radhusbebyggelse.) Länsstyrelsen har skickat resultat och ärende vidare till Malmö stad.

Länsstyrelser i Sverige har just nu ett pågående och omfattande uppdrag från Naturvårdsverket att leta efter miljögifter på områden för nerlagda plantskolor. Vår länsstyrelse har aviserat att den ska undersöka ytterligare fem gamla växthusmarker i Kvarnby.

Vill du veta mer och också höra vad uppkomna resultat kan betyda för oss som bor på sådana här områden så är det nog Malmö stad du ska kontakta i så fall.

This entry was posted in Miljö. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s