Hitta Petters egen gränd och ta en bild!

peter1

Petersgränd i Malmö är namngiven efter Petter Ståhle som var affärsman i stan under första halvan av 1800-talet. Han hade bland annat en trävarufirma vid Drottninggatan nära Södra Förstadsgatan. Det fanns gott om större eller mindre näringsidkare på 1800-talet i allehanda branscher och arbetarna vällde in till industrierna för att få ett bättre liv än vad landsbygden kunde ge. Petter Ståhle styckade av och sålde tomter till arbetarna att bygga hus på och hans mark och köpvillkor ska ha varit bättre än fabrikör Kockums pris på sina sumpjordar i Rörsjöområdet som levde upp till beteckningen…

peter2
En liten återvändsgränd uppstod och blev över efter avdelandet vilken staden lät uppkalla efter denne handelsman som var född 1788. Men var finns gränden? Den som först plåtar sig vid platsen och epostar mig bilden (anna-mi.wendel(at)telia.com)kan få en timmes guidning om det gamla Malmö med utgångspunkt Stortorget. Den som även kan berätta vad den gata heter idag som tidigare var kanal för Kockums att skeppa ut det som byggdes i vederbörandes mekaniska verkstad får två timmars guidning. Men den som dessutom vet vad Malmö anlade, som den första i landet, just i Rörsjöparken år 1890 har uppnått nördnivå och behöver ingen guidning av mig!

peter3

This entry was posted in Bilder, Malmö. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s