Kampen om Haga är aldrig över…

Jag köpte idag sociologiprofessor Håkan Thörns nyutkomna verk Stad i rörelse (Atlas 2013) som handlar om Christiania och Haga, om stridigheterna kring dessa stadsdelar på 70- och 80-talet och vad det resulterade i, likheter och olikheter.

Det är fascinerande, kan inte hjälpas, att återfinna sig själv i personregistret (under Max Weber och ovanför Ernst Wigforss) till denna tegelsten och i verket se de frekventa citaten ur min egen skrift “Livszon Haga”, som intresserade kan ladda ner här. Det är första gången jag återfinns på det här viset i ett bokverk så min uppskattning kan väl vara mig förlåten? 🙂

Jag hittar även medkamraterna i bostadskampen i Göteborg och jag blir både stolt och rörd över den här boken som jag ska läsa: vi gjorde skillnad även om vi inte nådde ända fram, vår insats bekräftas, diskussionen kan fortsätta och lärdomen som dras kan tjäna till att nästa gång…

This entry was posted in Kultur and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s