Använde fler handelsträdgårdar i Husie gifter?

Hösten 2013 kunde vi läsa om säckar med DDT som påträffades, sprack och spred sitt röda stoft över mark och mänskor borta vid Gyllins bostadstomt på Tullstorpsvägen. Giftet hade använts i verksamheten och nu är i alla fall min fråga: Använde fler handelsträdgårdar i Husie gifter?

Jag har varit i kontakt med Länsstyrelsens Miljötillsynsenhet samt med Miljöförvaltningen vid Malmö stad och min förhoppning att frågan lätt skulle kunna gå att besvara har kommit på skam. Det verkar inte ens med möda kunna gå att klarlägga vad som eventuellt har använts var och när. Det finns helt enkelt inga särskilda register som upptar giftförteckningar hos odlare i Malmö. Det som finns är följande, enligt svar från myndigheterna:

“Informationen du söker kan eventuellt finnas i Yrkesinspektionens arkiv som ingår i Landsarkivet i Lund.

Om arkivet har inspektionsprotokoll från verksamheten du är intresserad av, kommer arkivet att sekretesspröva handlingen innan den ev. kan lämnas ut.

Tipset bör alltså ses som en möjlighet, ingen garanti.”

Det verkar inte heller ha undersökts om det fanns gifter i jordarna när odlingsmarkerna skulle bebyggas med småhus istället.

Jag tycker det här är jättekonstigt, som om BT Kemi-skandalen aldrig har inträffat. Jag känner en man som arbetat på Tripasinfabriken i Malmö. Han säger att det var självklart för honom att den tomten inte skulle klara några miljökrav för nybyggnation, och han är rätt chockad över att byggnadslov för en förskola där kunde slarvas igenom så som skedde.

Men hur är det med all bebyggelse från Husie Kyrkoväg och ut till Yttre Ringvägen, den har uppstått på mark som till största delen tillhörde växthusägare och odlare, vad fanns och finns det i jordarna här?

Ett litet hopp om att få veta mer tänds här i de avslutande raderna från länsstyrelsen:

“Det finns olika alternativ för finansiering av en miljöteknisk markundersökning. Det är vanligt att jurister gör den bedömningen. Privatpersoner kan välja att bekosta undersökningar. Vid markundersökningar utgör en sammanställd verksamhetshistorik den orientering som hjälper provtagaren att sätta sina provtagningspunkter vid ev. hotspots. Jag kan inte ge ett mer tillfredsställande svar i dagsläget.

De människor som har information om de nedlagda plantskolorna är välkomna att kontakta mig.

Vänligen,
LOVISA TANG
Miljöhandläggare, Miljötillsynsenheten
Inventering av förorenade områden
010 – 224 16 70
lovisa.tang@lansstyrelsen.se ”

Det är jag som svärtat en mening här ovan. Verkligen angeläget om den som till exempel arbetat här ute och vet kan kontakta miljöenheten ovan. Det går också bra att lämna kommentarer på den här sidan så kan jag vidarebefordra svaren.

Med hopp om att det är hälsan som tiger still!

This entry was posted in Malmö, Miljö and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s