Byalaget bakom mysteriestenen träder fram!

Östra Skrävlinge Byalag

Mysteriet med den märkliga stenen och dess konstiga placering har klarats upp. Och jag har fått träffa en riktig ålderman och kvinnan som näst intill dubblerade medlemsantalet med sin anslutning. Möt Östra Skrävlinge Byalag i Kvarnby, Malmö, kanske ett av landets äldsta?!

Jörgen Nilsson, tredje generationen odlare i Kvarnby, Malmö på Dammstorps Handelsträdgård är den senaste i en lång rad av åldermän för Östra Skrävlinge Byalag. Numer är det ämbetet inte så betungande, mer än att stå och hålla i bylådan då kanske när en fotograf är på plats. 🙂
Men förr hade åldermannen en seriös samhällsfunktion: han skulle ta upp böter om det bedrevs otukt i byn, om det bullrades i kyrkan och om det förekom oljud på byvägen. Den sistnämnda torde vara Klågerupsvägen; Östra Skrävlinge sträckte sig över stora delar av Riseberga och Kvarnby och gränsade i öster till Södra Sallerup längs med Tullstorpsvägen. Åldermannen bestämde också över vilka pigor drängarna skulle gifta sig med. Allt enligt statuterna. Till tjänsten hörde en bylur, en rak kopparlur som tyvärr försvunnit, vilken åldermannen skulle blåsa i för att till exempel kalla till möte.

Östra Byalags historia är inte helt utredd, 1800-talets bokföring har tyvärr brunnit upp, men i lådan finns den mesta informationen från förra seklet i alla fall. Ö. Skreflinge Bys Låda, som det står på sidan, är en rekonstruktion från början av 1900-talet utförd av en lokal snickare, Julius Bergkvist. Lådan är konstfullt målad av den likaledes lokala konstnären Elvin Duckert. Särskilt locket, som “Fru Ålderman” Jenny Nilsson visar, är vackert kurbitsdekorerad. Jenny Nilsson blev själv medlem i byalaget först sedan hon för några år sedan blev jordägare även hon, då först uppfyllde hon kraven: medlem i byalaget kan bara den vara som äger jord. Så har reglerna varit sedan Hedenhös.
– Därför är vi bara två familjer kvar i byalaget, säger Jörgen Nilsson. För Malmö stad har köpt upp all övrig mark här ute.

Östra Skrävlinge Byalag tog förr upp avgifter för dem som på olika sätt kom att utnyttja de två allmänningar som hörde till byalaget. Och det är nu vi närmar oss stenen…Varför  stenen står som den gör på en liten avskild  tomt vid Femtorpsvägen bredvid LV 4:as gamla övningsområde vid Husie Kyrkoväg  förklaras av att den marken är en av byalagets två allmänningar! 1961 restes stenen som en hyllning till detta ärofyllda byalag vars historia sträcker sig åtminstone ner i början av 1800-talet. Den som vet mer ombedes kontakta bloggen!

Att det står Långbjer på stenen har att göra med placeringen på allmänningen som i sin tur ligger på något som förr tydligen kallades Långebjersbacken. Här fanns förr även ett grustag.
-Den andra allmänningen finns vid Husie Församlingshem. Det står en elstation på den byamarken, berättar Jörgen Nilsson.
Byalaget fick in arrendeavgifter från dels Malmö Energiverk, dels från bybor som behövde lite mer mark att odla på. På årsmötena, som hölls vartannat år, bestämdes vad man skulle göra av intäkterna. 1944 när det fanns 944 kronor i kassan bestämdes att Rädda Barnen skulle få 400 kronor. 1946 skänktes 300 kronor till Svenska Europahjälpen. Byalaget höll även gillen, företrädesvis runt Mårten Gås.
-Den traditionen kunde man ju återuppliva, säger halva byalaget som funderar på vad mer Östra Skrävlinge Byalag skulle kunna uträtta.
Innehållet i lådan tror jag skulle kunna utgöra källmaterial för mången universitetsuppsats. Hugade kan höra av sig till Ålderman med fru!

This entry was posted in Malmö and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s