Arbetssökning pågår, del 13: Ha kul på Stadsbiblioteket

Att vara arbetslös innebär att minst 8 timmar om dagen inte längre är låsta av ett lönearbete. Självdisciplinerat går jag upp tidigt som vanligt och sitter hemma halva dagen och söker jobb och snokar rätt på möjligheter och kontakter för framtida utdelning. Men sedan öppnar sig nya perspektiv och det är ju ingen idé att oroa sig utan lika bra göra det bästa av situationen. Ha det kul och kreativt! Och det har jag! Som idag: slank in på Stadsbiblioteket och mumsade  i mig en rejäl leverpastejmacka med gott kaffe därtill, dagen har gått med vinst kan man säga bara av det gratismålet som bibblan bjöd på till panelintervjun med Cecilia Malmström, vår EU-kommissionär för området Home affair.
– En vanlig missuppfattning är att det handlar om heminredning, inledde Cecilia Malmström presentationen av sitt ansvarsområde med.
Men då hade knappast raden framför mig i publiken till sista centimetern fyllts upp av de riktigt breda gossarna som med armarna i kors utstrålade “polis och tull” (vilket också stämde) eller att den ene advokaten efter den andre samhällsjournalisten reste sig upp och ställde frågor. Nä, här har vi den EU-kommissionär som nog har det tuffaste uppdraget: polisiärt samarbete mellan EU-länderna, viseringsfrågor, gränsproblem, terrorism – you name it.
EU blir inte bättre än vad de ingående länderna är när det gäller lagstiftning och brottsbekämpning. Och ett stort problem är att consensus långt ifrån gäller av hur lagar och rättsordning ser ut i EU:s olika medlemsländer. Även ett område som flyktingpolitiken ger vid handen, enligt vad kommissionär Malmström uppgav, att en flykting från Irak har 73 procents chans få stanna i Sverige, men bara motsvarande 1 procent ifall vederbörande söker asyl i Grekland. Med tanke på det sistnämnda landets finanser är det kanske inte mycket för flyktingar att sörja ifall de inte får stanna där…
– Det är viktigt skapa jämförbarhet mellan länderna, sa Cecilia Malmström, som betonade att huvudansvaret för det dock ligger hos de enskilda medlemsländerna.
Det är med andra ord långt innan EU har blivit EU. Däremot har Stadsbiblioteket kommit långt i sitt förnyelsearbete att befinna sig i mitt i smeten som en samhällsaktör. Jag tycker här försiggår ett jättebra jobb och bibblan är ett kreativt ställe att vistas på när arbetssökning pågår.

This entry was posted in Arbete & Fritid, Religion och politik and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s