Praktverk på skitpapper

Malmö i skimmer och skugga av Tyke Tykesson och Björn Magnusson Staaf (Architectus verborum, 2009) är ett viktigt bokverk i stort format om Malmö. Det släpptes sent i höstas och är innehållsmässigt sett en underbar bok att lära känna Malmö genom. Arkitekthistorikern respektive museimannen har i ord och bild lyft fram hur staden utvecklats under åren 1945 – 2005. Fokus är så klart Malmös stadsbyggnad och arkitektur, men genom den vinkeln blottläggs genom författarnas klarsyn också: förändringar i synsätt på trafik, offentlig miljö,  fritidsbegrepp, skolpolitik, levnadsstandard, socialisationsprocesser, etc. Bra texter, bilder och fin layout där det enda som saknas är någon form av kartor. Nuförtiden är ju dessutom kartor på papper hårdvaluta så vid nytryck kunde kanske ett sådant komplement vara hanterbart.

Det här är ett standardverk och ett omistligt bidrag till Malmö stads historia. Därför kan man tyvärr bli uppgiven över att papperet inte håller samma klass. I reklamen omtalas Galerie Art Matt som ett papper med reflexfri yta som ger optimal läsbarhet. Jag kan knappast tänka mig ett papper som blänker mer oläsbart än det här. 
Papperet beskrivs vidare som att det “förmedlar känsla och hög kvalitet”. Papperet ger ett smetigt billigt intryck med avfärgningar och är inte tillräckligt ogenomskinligt utan släpper igenom tryckbilderna från baksidan. Att det dessutom skulle lämpa sig för efterbehandling får en att skratta högt efter att se hur lite det har tålt att fungera som laminerat skyddsomslag. Nä, fi donc för riktiga skitpapper och reklam utan täckning! Synd om författarna, men Kristianstad Boktryckeri borde veta bättre, tycker jag?

This entry was posted in Kultur, Malmö and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s