Lördagspromenad 26 september 2009

häger i prästgårdens damm i södra sallerup Så fastnade han till slut på bild, hägern. Här i prästgårdens damm i Södra Sallerup. Finns det något samband med någonting eller är all tid en räcka självständiga händelser?

I vilket fall så fortsatte lördagen med gallerinatt inne i Malmö vilket som vanligt betydde att gamlingarna reclaimed  the streets från fjortisarna som flydde in på mackadonalds medan rullatorgänget skränande lät sig ledas av lockande marschaller till nästa konstställe. Heja!

This entry was posted in Lördagspromenad, Malmö and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to Lördagspromenad 26 september 2009

  1. Joachim says:

    Vacker bild. Den illustrear min tes att en naturbild blir dubbelt så bra om den innehåller en häger. Sedan blir den bara marginellt bättre om den innehåller fler hägrar.

    Finns samband? Den gamla frågan om kausaliteten i ny belysning. Dock framgår det inte vad orsaken till bilden kan tänkas vara.

  2. wendel says:

    Mitt samband med hägern återfinns i lördagspromenad 19 september där jag redovisar orsaken till att en bild på en häger hägrade. Hägerns samband med mig och bilden kan säkert diskuteras. Bildens samband med hägern är nog det enklaste att förklara i sam-an-hanget.
    Kausalitet rymmer antagligen betydligt mer av irrationella moment och sociala konstruktioner än vad vi tar för givet. I alla fall så länge som vi har det mänskliga medvetandet som en slags Paris-meter!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s